MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

ZAAWANSOWANA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WARTOŚCIĄ

DLA PACJENTA, SYSTEMU I PŁATNIKA

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, systemu i płatnika, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym zaprasza na pierwszą w Polsce Międzynarodową Konferencję budującą opiekę opartą na wartości.

16-17 maja 2024 rok

Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk

Patronat – Rektor GUMed, Prezydent Miasta Gdańska

Organizatorzy: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli zawodów medycznych oraz decydentów, w szczególności: pielęgniarki, położne, kierowniczą kadrę pielęgniarską, nauczycieli akademickich, kierowników podmiotów leczniczych, aby podzielili się swoimi doświadczeniami i poglądami w  jednym z poniższych tematach:

Strategiczne kierunki rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa

Preskrypcja pielęgniarska. Dobre praktyki i wyzwania.

Zaawansowana Praktyka Położnych

Opieka pielęgniarska oparta na wartości dla pacjenta, systemu, płatnika

W programie przewidziana jest również Debata dotycząca Zaawansowanej Praktyki Pielęgniarek i Położnych w Polsce oraz Preskrypcji pielęgniarek i położnych, w której poruszone zostaną tematy związane z wdrożeniem APN w Polsce oraz wyzwaniami dotyczącymi nowych kompetencji w zakresie preskrypcji. Jej efektem będą stanowiska przekazane do MZ.

Dla uczestników przewidziano również warsztaty „Liderzy i praktycy” z APN (zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej) – prowadzone przez ekspertów z Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz z Preskrypcji – prowadzonych przez liderów preskrypcji pielęgniarskiej w Polsce. Na każdy z warsztatów zostanie zaproszonych 20 uczestników konferencji.

Wśród zaproszonych Gości zagranicznych, szczególnie zapraszamy na wykłady światowych liderów pielęgniarstwa, którzy przybliżą nam kierunki, w których podąża pielęgniarstwo na świecie:

Margrieta Langrins RN, MANursing and Midwifery Policy Adviser, Health workforce and service delivery Unit Division of Country Health Policies and Systems WHO Regional Office for Europe
Prof. Paul de ReaveSekretarz Generalny Europejskiej Federacji Stowarzyszeń pielęgniarek (EFN)
Dr Daniela LehwaldtPrzewodnicząca Sieci Pielęgniarek Zaawansowanej Praktyki Pielęgniarskiej (APN /ICN)

Międzynawowi Liderzy podzielą się swoimi doświadczeniami z wdrożenia APN oraz nowych rozwiązań opartych na EBM badań:

Ann Marie RyanDirector of Professional Standards and Education (Nursing), Independent Consultant for Regulation, Education and Healthcare Policy related to Nursing
Stella LeontiouPołożna APN, Head of National Organisation for Nursing and Midwifery Cypr
Roswita KochKierownik Działu Rozwoju Pielęgniarstwa i Spraw Międzynarodowych, Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, Szwajcaria

O wyzwaniach związanych z receptami i sukcesach w tym zakresie opowiedzą:

Jose Luise  CobosCzłonek Zarządu Dyrektorów Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) Hiszpańska Rada Pielęgniarek
Chanel  WatsonDeputy Director of Academic Affairs Royal College of Surgeons in Ireland

Również praktycy polskiego pielęgniarstwa, którzy od kilku lat wdrażają innowacyjne podejście do praktyki pielęgniarskiej w Polsce, jak dr Beata Wieczorek – Wójcik, dr Monika Tomaszewska, mgr Marika Guzek, mgr Jerzy Krukowski, mgr Michał Milewski, mgr Joanna Litewska i wiele innych liderów praktyki podzielą się z nami swoim doświadczeniem i tym jak zainspirować środowisko.

Wykłady odbywać się będą w języku polskim i angielskim- z tłumaczeniem symultanicznym

Ważne daty:

30 marca 2024 – przyjmowanie streszczeń do wystąpień czynnych

20 kwietnia 2024 – zakończenie rejestracji na konferencję

16 maja 2024, czwartek – 1 dzień konferencji:

8:00 – 9:00 rejestracja

9:30 – rozpoczęcie konferencji, wykłady

17 maja 2024  od 9:00 – II dzień konferencji: sesja studencka, sesja plakatowa, warsztaty, debata  

15:00 – zakończenie konferencji

UDZIAŁ BIERNY

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest zgłoszenie udziału w konferencji do dnia 20 kwietnia 2024 r. oraz wniesienie opłaty.

UDZIAŁ CZYNNY

W formie prezentacji ustnej i/lub plakatu

Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia oraz o formie zakwalifikowania zgłoszenia do wystąpienia ustnego lub plakatu.

STRESZCZENIA

w języku polskim i angielskim należy wprowadzić do formularza, który zostanie udostępniony uczestnikom na stronie internetowej Konferencji) według następujących wytycznych:

– nazwisko autora/ów wraz z afiliacją i nr ORCID, tytuł pracy, słowa kluczowa maksymalnie 5 (według MESH). Struktura streszczenia (uzależniona od charakteru pracy): wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski, implikacje dla praktyki. Standard cytowania Vancouver.

300 znaków (bez spacji), czcionka Times New Roman 12 p. pojedynczy odstęp między wierszami.

PLAKAT  wg schematu, tylko w postaci elektronicznej – przykład w załączniku

Informacja o opłatach ( dotyczy udziału czynnego i biernego) 1600 zł netto + 23% podatku vat.

Dane do płatności znajdują się w formularzu rejestracyjnym.

Ilość miejsc ograniczona.