Komitety

Komitet naukowy

Przewodnicząca Komitetu:

prof. Aleksandra Gaworska-Krzemińska GUMed

CZŁONKOWIE:
 • mgr Mariola Łodzińska, Prezes NRPiP;
 • mgr Margrieta Langrins (Nursing and Midwifery Policy Adviser Health workforce and service delivery Unit Division of Country Health Policies and Systems WHO Regional Office for Europe);
 • prof. Paul de Reave (SG EFN);
 • prof. Maria Kózka CM UJ;
 • prof. Grażyna Iwanowicz-Palus UML;
 • prof. Agnieszka Gniadek CM UJ;
 • prof. Izabella Uchmanowicz UMW,
 • prof. Elżbieta Grochans PUM,
 • prof. Dr. Romy Mahrer-Imhof, CEO of Nursing Science & Care Ltd., Szwajcaria; 
 • dr hab. Dorota Kilańska, prof. GUMed;
 • dr hab. Beata Pięta, prof. UMP;
 • dr hab. Mariola Głowacka, prof. AP;
 • dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK;
 • dr Danielle Lehwald (przewodnicząca sieci pielęgniarek APN ICN);
 • dr Ann Marie Ryan (Director of Professional Standards and Education (Nursing), Independent Consultant for Regulation, Education and Healthcare Policy related to Nursing);
 • dr Agita Melbarde-Kelmere (Rīgas Stradiņa Universitātes, Łotwa);
 • dr Chanel Watson, Deputy Director of Academic Affairs Royal College of Surgeons in Ireland;
 • Fiona Hanrahan, Assistant Director of Midwifery/Nursing (ADOM/N) at the Rotunda Hospital Dublinie;
 • mgr Adnan Koxha, Heimerer College, Kosowo;
 • Stella Leontiou  (Head of National Organisation for Nursing and Midwifery Cypr);
 • dr Jose Luise Cobos (członek zarządu dyrektorów ICN);
 • Roswita Koch (Kierownik Działu Rozwoju Pielęgniarstwa i Spraw Międzynarodowych, Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner Szwajcaria);
 • dr n. o zdr. Grażyna Wójcik, Prezes PTP;
 • dr n. o zdr. Beata Wieczorek-Wójcik, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Wejherowo;
 • dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej;
 • mgr Jan Ślęzak, Przewodniczący Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych;
 • dr n. o zdr. Anna Janik, Wiceprezes NRPiP;
 • dr n. o zdr. Tadeusz Wadas, członek NRPiP;
 • dr n. o zdr. Paweł Witt, członek NRPiP;
 • dr n. o zdr. Beata Barańska, członek NRPiP;
 • dr n. o zdr. Wiesław Zielonka, członek NRPiP;
 • dr n. o zdr. Gabriela Hofman, członek NRPiP;
 • dr n. o zdr. Barbara Bebko, członek NRPiP;
 • dr n. med. Andrzej Tytuła, Wiceprezes NRPiP;
 • dr n. med. Ewa Molka, Wiceprezes NRPiP;
 • dr n. med. Beata Olejnik, członek NRPiP;
 • dr n. med. Beata Guzak, członek NRPiP;
 • dr n. med. Anna Małecka-Dubiela, członek NRPiP.

  Komitet organizacyjny

  Przewodnicząca Komitetu:

  Ewa Molka – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

  CZŁONKOWIE:
  • Mariola Łodzińska – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Aleksandra Gaworska-Krzemińska – Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Dorota Kilańska – Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Ewa Kryk-Zielenkiewicz – Dyrektor ds. administracyjno-organizacyjnych,
  • Jolanta Kubajka-Piotrowska – Kierownik Działu Merytorycznego NIPIP,
  • Andrzej Tytuła – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Anna Janik – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Danuta Adamek – Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Kamilla Gólcz – Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Anna Czarnecka – Członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Anna Dudzińska – Członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Katarzyna Florek – Członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Mariola Głowacka – Członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Sebastian Irzykowski – Członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Tomasz Kaczmarek – Członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Tomasz Krzysztyniak – Członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Ewa Mikołajczyk – Członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Wiesława Welke – Członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Beata Olejnik – Członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Marek Przybył – Członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Anna Szafran – Członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Jerzy Krukowski – Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Michał Milewski – Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Magdalena Kuzepska – Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Angelika Jakubowska – Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Anna Michalik – Gdański Uniwersytet Medyczny.