Program konferencji

Czwartek, 16 maj 2024

8:00

Rejestracja.

9:30-11:00
Mariola Łodzińska,
– Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, (President of the Main Council of Nurses and Midwives)
prof. dr hab. Marcin Gruchała
– JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Rector of the Medical University of Gdańsk)
Iwona Schymalla
Prowadzenie
Ceremonia otwarcia, Wystąpienia zaproszonych gości.

11:00-12:35 Sesja I

Strategiczne kierunki rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa na świecie.

Prowadzący: Aleksandra Gaworska-Krzemińska (GuMed), Danielle Lehwald (ICN), Dorota Kilańska (GuMed)

11:00–11:30
Margrieta Langrins
(Nursing and Midwifery Policy Adviser, WHO)

Kierunki strategiczne pielęgniarstwa i położnictwa na świecie.

11:30-11:50
Paul de Reave
(Secretary General, EFN)

APN w Unii Europejskiej – Mapa drogowa EFN w kierunku Zaawansowanej Praktyki Pielęgniarskiej (APN).

11:50-12:10
Ann Marie Ryan
(Independent Consultant for Regulation, Education and Healthcare Policy; Former Director of Professional Standards and Education, NMBI; Former Deputy Chief Nursing Officer, Department of Health, Irlandia)

Rozwój i wprowadzenie Zaawansowanej Praktyki Pielęgniarskiej, w odpowiedzi na potrzeby pacjentów i usług, do narodowej polityki zdrowotnej w Irlandii.

12:10-12:35
Roswitha Koch Heepen
(Head of Nursing Development and International Affairs, Swiss Nurses Association (SBK), Szwajcaria)

Rozwój i regulacje polityki APN w Szwajcarii.

12:35-13:30

Przerwa na lunch.

13:30-15:00 Sesja II

Preskrypcja pielęgniarska. Dobre praktyki i wyzwania.

Prowadzący: Agita Melbarde-Kelmere (Łotwa), Agnieszka Gniadek (Polska), Grażyna Wójcik (PTP, Polska)

13:30-13:50
Jose Luis Cobos
(Spanish General Council of Nursing ICN Board of Directors Member)

Recepty pielęgniarskie w Hiszpanii. 

13:50-14:10
Chanel Watson
(Senior Lecturer/Deputy Director of Academic Affairs School of Nursing and Midwifery Royal College of Surgeons in Ireland)

Preskrypcja pielęgniarska w Irlandii, legislacja, zarządzanie i edukacja.

14:10-14:25
Jerzy Krukowski
(Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska)

Preskrypcja pielęgniarska w Polsce.

14:25-14:40
Michał Milewski
(Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska)

Doświadczenia i wyzwania preskrypcji pielęgniarskiej w opiece paliatywnej.

14:40-15:00
Marika Guzek
(Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. Siedlce, Polska)

Preskrypcja pielęgniarska w POZ doświadczenia w koordynowanej opiece.

15:00-15:15

Przerwa na kawę.

15:15-17:20 Sesja III 

Zaawansowana Praktyka Pielęgniarska Położnych.

Prowadzący: Anna Janik (Polska), Anna Michalik (Polska), Grażyna Iwanowicz – Palus (Polska)

15:15-15:35
Bernadette Gregg
(The Rotunda Hospital, Dublin, Irlandia)

APN położnych w Irlandii.

15:35-15:55
Romy Mahrer Imhof
(President of the Expert Committee APN-CH: The Swiss Regulator, Szwajcaria)

Minimalne standardy dotyczące edukacji i przygotowania APN do praktyki klinicznej.

15:55-16:15
Stella Leontiou
(Nursing Officer A’- Midwife MSc European Midwifery, BSc Hons, RM, RGN
President of Midwives’ Committee/CYNMA Cypr)

Kompetencje i rola położnych na Cyprze.

16:15-16:35
Grażyna Bączek
(Polska)

APN w położnictwie położnych Polsce.

16:35-16:50
Magdalena Kępa
(Niemcy)

APN w położnictwie położnych rekomendacje WHO.

16:50-17:05
Besarta Taganoviq
(Heimerer College Kosowo)

Zaawansowana praktyka pielęgniarska, wyzwania w Kosowie.

17:05-17:20
Sandra Wincz-Fernella
(Szpitale Pomorskie, WSS im F. Ceynowy, Wejherowo, Polska)

Zaawansowana praktyka położnych w POZ, wyzwania w Polsce.

20:00-24:00

Uroczysta kolacja.

Piątek, 17 maj 2024

8:00

Rejestracja.

9:00-11:00 Sesja IV

VARIA.

Prowadzący: Maria Kózka (Polska), Izabella Uchmanowicz (Polska), Grażyna Nowak-Starz (Polska)

9:00-9:15
Dorota Kilańska
(Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska)

Kompetencje Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki. Doświadczenia międzynarodowe.

9:15-9:30
Agnieszka Zimmermann
(prof. dr hab. Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska)

Aspekty prawne wdrożenia Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki (APN) w Polsce.

9:30-9:45
Grażyna Wójcik
(Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polska)

Rozwój preskrypcji pielęgniarek. Podsumowanie doświadczeń krajowych i europejskich.

9:45-10:00
Agita Melbarde-Kelmere
(Assistant Professor Riga Stradins University, Łotwa)

Czy pielęgniarki są widoczne w systemie?

10:00-10:15
Jolanta Lewko,
Mariusz R. Beck,
Elżbieta Krajewska-Kułak,
Anna Owłasiuk,
Regina Sierżantowicz
(Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska)

Poziom inteligencji emocjonalnej i radzenia sobie ze stresem wśród studentów wybranych kierunków medycznych – badanie przekrojowe.

10:15-10:30
Mariola Pietrzak,
Beata Ostrzycka,
Joanna Wierzbicka,
Grażyna Dykowska,
Zofia Sienkiewicz
(Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach, PANS w Ciechanowie, Polska)

Porada edukacyjna w Opiece Koordynowanej, jako przykład zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

10:30-10:45
Karolina Piekniak,
Natalia Pytlak,
Aneta Kościołek,
Emilia Grzegorczyk-Puzio,
Andrzej Lewandowski
(Uniwersytet Medyczny w Lublinie, The University College of Applied Sciences in Chełm, Polska)

System wartości pielęgniarek aktywnych zawodowo.

DYSKUSJA

11:00-11:30

Przerwa na kawę

11:30-12:55 Sesja V

Opieka pielęgniarska oparta na wartości dla pacjenta, systemu, płatnika.

Prowadzący: Mariola Głowacka (Polska), Besarta Taganoviq (Kosowo), Beata Wieczorek-Wójcik (Polska)

11:30-11:50
Beata Wieczorek-Wójcik
(Szpitale Pomorskie, WSS im F. Ceynowy, Wejherowo, Polska)

Za wolno idzie…

11:50-12:05
Joanna Litewska
(Szpitale Pomorskie, Wejherowo, Polska)

Być pielęgniarką APN w Polsce?

12:05-12:20
Agnieszka Lizak
(American Heart of Poland, AHOP, Polska)

APN w szpitalach AHOP?

12:20:12:35
Monika Tomaszewska
(LUXMED, Polska)

Zaawansowana Praktyka Pielęgniarska LUXMED 2024.

12:35-12:55
Alina Kaczor
(Palmed sp. z o.o.  Poradnia żywieniowa, województwa małopolskie, śląskie, Polska)

Żywienie kliniczne przez pielęgniarki – korzyści dla systemu opieki w Polsce.

12:55-13:55

Przerwa na lunch.

13:55-14:55 Sesja VI

Debata.

Prowadzenie: Iwona Schymalla

13:55-14:55

Czy APN i preskrypcja pielęgniarska są odpowiedzią na potrzeby pacjentów, systemu i płatnika?

14:55-15:00

Ceremonia Zamknięcia. Prezes NRPIP, Rektor GUMed

Warsztaty.

Miejsce: EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI (PIĘTRO III)

8:00–9:30

Warsztaty I. SALA S4

APN dla liderów pielęgniarstwa.
Kompetencje w zaawansowanej praktyce pielęgniarskiej, jak przygotować się do zmiany systemu?

Prowadzący: Danielle Lehwaldt -Chair ICN Global APN Network; DCU University Dublin

8:00–9:30

Warsztaty II. SALA S5

APN dla praktyków.
APN w praktyce klinicznej, Jak zarządzać przypadkiem (chorobą, objawami) w praktyce APN, na przykładzie Irlandii i Wielkiej Brytanii

Prowadzący: Anetta Ziółek – pielęgniarka Zaawansowanej Praktyki (ANP, Wielka Brytania)

Krzysztof Fic (Irlandia) – pielęgniarz Zaawansowanej Praktyki (Registered Advance Nurse RANP, Irlandia)

9:35–11:00

Warsztat III. SALA S4

Preskrypcja pielęgniarska.
Wyzwania praktyczne i prawne.

Prowadzący: Jerzy Krukowski – nauczyciel akademicki, pielęgniarz praktykujący (Gdański Uniwersytet Medyczny)